Afdrukken

Witstuitbronzeman, Lonchura striata striata

 Witstuitbronzeman 

Kleurslag  Wildkleur
 
Kleur
Kop, keel en nek

Zwartbruin, Op het achterhoofd gaat de zwartbruine kleur over in het donkerbruin van de nek, de wangen iets lichter van kleur

Rug en vleugeldek Bruin
Vleugelpennen en duimveren Zwartbruin
Stuit De rugzijde van de stuit is bruin, de staartzijde van de stuit is crème-wit gevlekt.
Bovenstaartdekveren De kleinste bovenstaartdekveren donkerbruin de langste zwartbruin.
Staart Zwartbruin
Borst Zwartbruin
Buik en flanken Zo helder mogelijk crème-wit van kleur.
Broek en pootinplant Donker roestbruin, de broekbevedering heeft iets lichtere veerkernen.
Onderstaartdekveren Donker roestbruin
Poten Donkergrijs
Nagels Zwart
Snavel Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs.
Ogen/Pupil Donkerbruin
   
Tekeningkleur
Schachtstrepen rug-, vleugeldek
en stuit
Wit

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

Algemeen:

Het verschil tussen de L.s.striata en deze ondersoorten is:
L.s.semistriata. De schachtstrepen zijn crèmekleurig en daar door minder prominent. De wangen tonen lichtere veerzomen.
L.s.fumigata. lijkt veel op de semistriata maar mist de schachtstrepen.
Gezien de nominaatvorm het meest contrastrijk is, gaat hier de voorkeur naar uit.

Fysiek:
Het fysiek van de witstuitbronzeman komt sterk overeen met de spitsstaartbronzeman. De ruglijn is minder recht en meer hol dan bij de spitsstaartbronzeman. Dit laatste mag echter geen selectie criteria zijn. De veel op de witstuit bronzeman gelijkende Java bronzeman is in het algemeen wat voller van model maar ook dit verschil is weer erg beperkt.

Kleur:
De buikkleur dient helder crème wit te zijn. Een donker crème ondergrondkleur is een kleurfout. Tekeningsresten, welke het gevolg zijn van paringen aan andere ondersoorten, zijn fout en dienen als kleurfout te worden aangemerkt.

Tekening:
De borst - buik afscheiding dient regelmatig en scherp te zijn, zonder lovering. Een niet scherpe afscheiding dient te worden aangemerkt als tekeningsfout. Jonge nog niet volledig uitgekleurde vogels bezitten geen schachtstrepen, wat als een tekeningsfout is aan te merken.


Bron: Standaardeisen NBvV "Lonchura 2012"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.