Afdrukken

Spitsstaartbronzeman, Lonchura striata swinhoei

 Witstuitbronzeman

Kleurslag  Wildkleur
 
Kleur
Kop, keel en nek

Zwartbruin.Op het achterhoofd gaat de zwartbruine kleur over in het donkerbruin
van de nek. Wangen en halszijden roestbruin.

Rug en vleugeldek Bruin
Vleugelpennen en duimveren Zwartbruin
Stuit

De rugzijde van de stuit is bruin, de staartzijde van de stuit is crème-wit bruin
gevlekt.

Bovenstaartdekveren De kleinste bovenstaartdekveren donkerbruin de langste zwartbruin.
Staart Zwartbruin
Borst Roestbruin
Buik en flanken Zo helder mogelijk crème-wit van kleur.
Broek en pootinplant Donker roestbruin, de broekbevedering heeft iets lichtere veerkernen.
Onderstaartdekveren Donker roestbruin
Poten Donkergrijs
Nagels Zwart
Snavel Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs.
Ogen/Pupil Donkerbruin
   
Tekeningkleur
Schachtstrepen rug-, vleugeldek en stuit Wit
V-tekening Grijsbruin.

Veerzomen wangen, hals en borst

Licht roestbruin

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN

Algemeen:
Het verschil tussen de L.s.swinhoei en deze ondersoorten is:
L.s.subsquamicollis, rugdek donkerder, stuit witter, V-tekening grover.
L.s.acuticauda, rugdek donkerder, minder brede zomen op de borstbevedering en minder duidelijke V-tekening.
L.s.phaethontoptila, heeft veel weg van L.s.swinhoei maar toont nauwelijks V-tekening.
Gezien de ondersoort L.s.swinhoei het meest contrastrijke is gaat hier de voorkeur naar uit.

Fysiek:
Kenmerk voor de raszuiverheid van een Spitsstaartbronzeman zijn de lancetvormig verlengde middelste staartpennen. Onvoldoende verlengde pennen dan wel het ontbreken van deze pennen wordt beoordeeld als een ernstige fout.

Het missen van één verlengde staartpen wordt bestraft met 1 punt bij bevedering. Het missen van twee verlengde staartpennen wordt bestraft met 2 punten bij bevedering. In de rubriek formaat en model wordt deze fout verder niet bestraft.

Kleur:
De buikkleur dient helder beige-crème te zijn Jonge, nog niet volledig uitgekleurde vogels missen de streeptekening op het rugdek en hebben een vage buiktekening.


Bron: Standaardeisen NBvV "Lonchura 2012"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.