Dit jaar organiseert de JMC wederom een eendaagse Nationale Tentoonstelling en wel op 28 september 2019 in het clubgebouw van de "Leerdamse Vogelvrienden" P.M. van Gendtstraat 23, te Leerdam. Lees meer

Let op - de inschrijftermijn is verlengd. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk dinsdag 10 september 20.00 uur in het bezit van Oege zijn.

Afdrukken

De JMC

De JMC, afkorting van "Japanse Meeuwen Club", is een in 1975 opgerichte vereniging voor liefhebbers van Japanse Meeuwen. De JMC is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) en heeft contacten met met veel buitenlandse speciaalclubs. De JMC tracht door haar leden te begeleiden, informatie te verschaffen, door tentoonstellingen te organiseren en op diverse andere manieren, onze liefhebberij te bevorderen.

In 1996 zijn de rietvinken, bronzemannen, nonnen en muskaatvinken bij de JMC ondergebracht. Vanaf dat moment is de officiele naam van onze club: JMC, speciaalclub voor Japanse Meeuwen en overige Lonchura's.

Meest recent is de toevoeging van de Zilverbekken, Loodbekken, Parelhalsamadines, Rijstvogels en Timor Rijstvogel, welke sinds 2013 onderdak hebben gevonden bij de JMC.