Vooraankondiging: zondag 24 februari 2019, Internationale Japanse meeuwen- en lonchuradag (lees meer)

Afdrukken

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €20,- per jaar. Bij toetreding is eenmalig €2,- inschrijfgeld verschuldigd. Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL63 INGB 0001725777, ten name van de Japanse Meeuwen Club. Aanmelding kan geschieden door invulling van het aanmeldingsformulier en dit op te sturen naar de ledenadministratie van de JMC.